top of page

 Intretinerea  Lucrarilor de Hidroizolatii Terase.

Pentru prelungirea duratei de viata a lucrarilor de hidroizolatii terase ne/circulabile, recomandăm:

    Verificati starea terasei în vederea determinării oricărui risc de infiltrare. În plus, se va verifica starea sudurilor, a suprapunerilor membranelor, a hidroizolaţiei pe atice, a coşurile, a gurile de scurgere, a rosturi de dilatare, fixarea şorţurilor si aderenţa membranelor pe suporturi metalice etc.

 • În cazul în care este necesar instalarea unor noi echipamente de acoperiş (precum unităţi de aer condiţionat) se recomandă contactarea unui antreprenor de specialitate pentru a putea fi sigur ca nu se compromite lucrarea de hidroizolatii terase.

 • Nu montaţi trasee de cabluri direct peste lucrarile de hidroizolaţii terase. Montarea lor se va face pe elementele de zidărie.

 • Evitaţi lăsarea sau deplasarea utilajelor în contact direct cu membrana bituminoasa.

 • Evitaţi scurgerile de solvenţi sau carburanţi pe suprafaţa membranelor, fie ele protejate sau neprotejate. Problemele lucrarilor de hidroizolatii terase rezultate din montarea necorespunzătoare a echipamentelor pe acoperiş, sau din cauza infiltraţiilor provocate de lucrări neadecvate, determină anularea certificatului de garanţie.

Actiuni de intreprins - bianual:

 • Curatati gurile de scurgere, şenourile, cornişele sau alte dispozitive de evacuare a apelor.

 • Înlăturati resturile, cum ar fi frunze, ramuri de copaci, hârtie, plastic, sticlă spartă, vegetaţie sau alte materiale. 

 • Apa stagnată pe suprafaţa terasei nu deteriorează hidroizolaţia, în schimb poate avea importanţă asupra încărcării structurii clădirii şi totodată poate crea mediul propice dezvoltării vegetaţiei.

Acordati atentie la:

 • membrana bituminoasa în câmp curent,

 • resturi de materiale,

 • panourile metalice ale echipamentelor de acoperiş depozitate fără niciun fel de protecţie pe lucrarile de hidroizolaţii terase,

 • utilaje care pot tăia membranele bituminoase sau fixările abandonate pe acoperiş după montarea echipamentelor noi,

 • fixări mecanice diverse ce pot străpunge lucrarea de hidroizolaţii terase,

 • suprapuneri de membrane bituminoase deteriorate, din acţiunea unor cauze exterioare accidentale,

 • stagnări de apă şi evacuarea apei deficitare, particule neaderente, fisuri, ondulări, umflături, pliuri ale hidroizolaţiei, membrana murdară, muşchi, vegetaţie

 


   La verificarea lucrarilor de hidroizolatii terase si a acoperişurilor, se vor evacua resturile din jgheaburi sau din dreptul gurilor de scurgere în vederea asigurării unei scurgeri ale apei corespunzătoare. Cele mai multe probleme apar la nivelul rosturilor de dilatare si la gurile de scurgere si sunt date de blocarea libertăţii de mişcare. În acest caz, membrana este supusă unor eforturi suplimentare care duce la fisurarea sau ruperea ei. În cazul unor străpungeri, altele decît cele prin structura de hidroizolaţie, pot constitui surse suplimentare de infiltraţii.


La hidroizolatii terase circulabile finisate cu dale.


   Rosturile dintre dale să nu fie perforate. Nu faceţi foc direct pe dale. Protejaţi suprafaţa cu panouri rezistente la foc. În nici un caz, nu utilizaţi produse agresive din punct de vedere chimic pentru curăţarea dalelor. Nu deversaţi soluţiile în sistemul de evacuare al apelor pluviale. Nu aduceti modificări detaliilor de hidroizolaţie. Nu perforaţi dalele pentru a fixa un obiect.


La hidroizolatii terase verzi:
 

    Nu modificaţi sau deterioraţi stratul suport. Adăugarea de pământ în cantitate mai mare poate afecta structura clădirii.

Evitaţi irigaţia excesivă. În niciun caz nu introduceţi obiecte cu tăiş în substrat. Acestea pot deteriora hidroizolaţia.

ATENTIE ! 

 •  

 • Nu intârziati sau amanati verificarea lucrărilor de hidroizolatii terase.

 • Nu încredinţaţi acest lucru altor persoane. Nu permiteti dezvoltarea muşchilor sau instalarea vegetaţiei.

 • În niciun caz nu efectuaţi modificări la sistemul de hidroizolaţie fără a contacta un specialist. Nu depozitaţi materiale grele pe acoperiş pentru a nu afecta hidroizolatia.

 • Nu varsati lichide pe baza de petrol sau pe baza de solventi.

Make it Right

Un Concept Open Source in Termo hidroizolatii terase

Dezvoltat pentru intelegea celor mai bune practici pentru durabilitate in termo hidroizolatii terase.

 

Destinat constructorilor, arhitectilor si propietarilor pentru proiecte durabile, fara reparatii timp de peste 35 de ani. 

Hidroizolatii terase cu membrane bituminoase. Bucuresti. Izomag Construct
Termo hidroizolatii terase cu PIR. Bucuresti. Izomag Construct
Accesorii hidroizolatii terase. Bucuresti. Izomag Construct
Hidroizolatii terase cu membrane IKO. Bucuresti. Izomag Construct

Hidroizolatii terase necirculabile    Hidroizolatii terase circulabile    Reparatii hidroizolatii terase

bottom of page